جراحی صورت

بایگانی جراحی صورت

جراحی سانترال لب

جراحی لیفت سانترال لب

لیفت لب از انتهای سوراخ بینی به سمت خارج انجام می گیرد به این بخیه در سوراخ بینی بخیه شاخ گاوی گفته می شود. لیفت

ژنیوپلاستی

عمل زیبایی چانه یا ژینوپلاستی

ضرورت انجام ژنیوپلاستی برای درمان چانه عقب رفته زمانی که ژنیوپلاستی یا جراحی زیبایی چانه انجام می دهید ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. می