عوارض جراحی لیفت سانترال لب

عوارض لیفت سانترال لب

چه کسانی می توانند سانترال لب کنند؟ این جراحی تحت نظر متخصص برای اصلاح آناتومی لب انجام می شود. با اینکه کاهش فاصله اب بالا

تغییر چهره بعد جراحی بینی

تغییر چهره بعد از عمل بینی

تغییرات چهره پس از جراحی بینی چگونه خواهد بود؟ برخی نگران تغییرات ایجاد شده در صورتشان هستند. آیا این تغییرات ایجاد شده در فرم صورت